Hur Funkar Det?

Since 2007. Copyright © All Rights Reserved

Hur funkar det?

 

Klicka på "hem-knappen" och och tryck på "play-knappen" på introduktionsvideon för dig som nybörjare!

 

Vill du lära dig hur puzzlen fungerar ännu mer det är enkelt och lätt med vår guide.

 

Bild 1:

I rutnätet finns en dold bild. Denna hittar du genom att placera in de sifferkombinationer som står ovanför och till vänster om puzzlet. Siffrorna står i rätt ordning och representerar var sitt block. Siffran 1 betyder att en ruta ska fyllas (=1 block) Siffran 12 betyder att 12 rutor ska fyllas (=1 block). Mellan blocken är det alltid minst en tom ruta som du kan blanka ut, genom att markera med en punkt eller ett x. Överlappning = Räkna från vänster antal rutor, markera den sista. Räkna sedan från höger, markera den sista. De rutor som finns mellan markeringarna är säkra att fylla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2:

Titta först efter långa rader och överlappningar. Rad H kan då fyllas helt Rad I - genom överlappning (räkna från båda hållen) kan de mittersta 9 rutorna fyllas. Rad J - fylls

de 3 rutorna i mitten. Rad F - får du två säkra rutor: e och k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3:

Titta nu på de lodräta kolumnerna. Kolumn n och o har en ruta var, de är redan ifyllda. Då kan du blanka ut resten av rutorna i dessa båda kolumner. Kolumn a - vet du inte vilken angränsande ruta som ska fyllas, men resten blankas ut. Kolumn e kan fyllas helt, eftersom det bara ? nns ett sätt att fylla i ett 4- och ett 3-block i utrymmet som? nns kvar. Kolumn k kan också fyllas helt, 2- och 3-blocken kan bara placeras på ett sätt. Kolumn h och i - sätt x/. på rad G eftersom de två 3-blocken är kompletta. Kolumn b, g, l kan du komplettera med en ruta var i rad G. Kolumn f ger 4, kolumn h ger 4 och kolumn i ger 2 säkra rutor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4:

Nu tittar du på de vågräta raderna igen. Rad J - finns bara ett block, alltså måste rutorna i f och j fyllas, och kolumn b måste vara blank, 9-blocket når inte så långt. Rad B och C är klara, blanka ut resten. Rad D - finns bara ett sätt att placera de två 3-blocken på. Rad E - två 4-block har givna platser. Rad F - Det första 5-blocket är givet, det andra har 4 säkra rutor. Rad I - kan du fylla på 2 rutor i b och c. Rad G - 2-blocket blir klart när du fyller ruta m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5:

Kolumn c - bottenrutan i rad J måste fyllas och att A och G blankas. Kolumn g - rad A är enda platsen för 1-blocktt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6:

Rad G - rutan i kolumn a fylls så att 2-blocket blir komplett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7:

Kolumn h - rad F kompletterar de båda 5-blocken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8:

Rad I- kolumn m kompletterar 12-blocket och därmed hela puzzlet.